THEATRE

1. ภาพรวม

2. การตรวจสอบคืออะไร

3. Goo-Inspection ได้ส่งมอบรถมือสองที่วางใจได้ ให้ผู้บริโภคเสมอมา

4. คุณ Iwai ช่างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสภาพรถระดับสูงชาวญี่ปุ่น

5. หลักการทำงานของ Goo inspection

6. การตรวจสภาพภายในรถ ของ Goo inspection

7. การตรวจตัวถังรถของ Goo Inspection

8. ข้อแนะนำ 3 ประการจากช่างผู้ตรวจสภาพรถมือสองจากญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง

เนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอข้างต้นเป็นของ บริษัท คาร์เครโดะ (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความตรงต่อเวลา การปลอดไวรัส หรือเหตุปัจจัยอื่นๆที่เป็นอันตรายเนื้อหาของวิดีโอดังกล่าว ทั้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนหรือทราบได้โดยปริยาย